Pediatrische kinesitherapie

Een pediatrisch kinesist begeleidt en optimaliseert de motorische ontwikkeling van baby’s en kinderen. Door te bewegen, ontwikkelen kinderen zich fysisch, emotioneel en psychosociaal. Soms is er echter sprake van een vertraging of afwijking in de ontwikkeling. Dan kan een pediatrische kinesitherapeut helpen om deze ontwikkeling te stimuleren. Erg belangrijk hierbij is een nauwe betrokkenheid van de ouders in de behandeling, zeker bij erg jonge kinderen.

Sommige problemen uiten zich al vroeg tijdens de eerste levensjaren van je kind. Denk bijvoorbeeld maar aan een voorkeurshouding. Kenmerkend hierbij gaat het kind gefixeerd kijken naar één zijde van zijn lichaam. Extra stimulatie van de andere zijde is hierbij aan te raden.

Andere problemen uiten zich mogelijks meer aan het einde van de kleuterklas of begin lagere school zoals bijvoorbeeld schrijfmotorische moeilijkheden, lateralisatieproblemen, ... Ook hier kan kinesitherapie de nodige stimulatie bieden om de schoolse achterstand te voorkomen of te beperken.

Algemeen kan gesteld worden dat het volgende aan bod kan komen tijdens de pediatrische kinesitherapie:

 • de motorische ontwikkeling van kinderen
 • het motorisch leren van kinderen
 • de fysieke fitheid van kinderen
 • de spieren, hart- en longfunctie van kinderen
 • ...

De volledige kinesitherapiebehandeling wordt specifiek aangepast aan de leeftijd van het kind, gaande van baby’s tot adoclescenten met:

 • orthopedische aandoeningen
 • schrijfmotorische moeilijkheden
 • groeiproblemen of groeipijn
 • motorische problemen zoals bijv. evenwichtsproblemen of schrijfmotoriek
 • coördinatie- of lateralisatiemoeilijkheden
 • ademhalingsproblemen zoals bijv. vastzittende slijmen bij baby’s of astma
 • ...
Boek hier je afspraak

Typ10

Typ 10 is een speelse en kindvriendelijke manier om kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie, dyslexie of andere (leer)moeilijkheden (bv. Autisme, ADHD, enz) te leren typen op de computer. Deze kinderen hebben vaak moeilijkheden met schrijven. Typen zorgt dat ze zich beter kunnen concentreren op de leerstof en niet enkel bezig zijn met het schrijven. Door te typen kunnen ze vaak het klastempo beter volgen.

De aanpak is gebaseerd op de koppeling van een woord/symbool aan elke toets op het toetsenbord. Zo zien we dat rechter wijsvinger verantwoordelijk is voor de R, T, F, G, V en B. Hier maken we volgend rijmpje: De roofvogel zit op de top, de fazant zit in het gras en de vis zwemt in de beek. Bij deze methode wordt er tijdens het oefenen ingezet op alle mogelijk zintuigen om te zorgen voor een optimale automatisatie tijdens het typen. Tempo wordt pas later toegevoegd als alle letters goed gekend zijn.

Hierbij de praktische info hieromtrent:

 • De lessen kunnen gestart worden vanaf een leeftijd van 9 jaar.
 • De lessen kunnen individueel of in groepjes van maximaal 3 kindjes plaatsvinden.
 • Er wordt gezocht naar een vast wekelijks moment van telkens een uur.
 • Eigen laptop of toetsenbord is aangewezen.
 • Kan plaatsvinden op basis van een kinevoorschrift indien motorische beperking aanwezig is (25 euro/30 min)
 • Indien geen kine-voorschrift is de kostprijs 300 euro.
 • In de kostprijs begrepen: 10 lessen van een uur, een werkboekje en toegang tot het online oefenplatform.

Het dagelijks uitvoeren van de oefeningen is erg belangrijk!