TitlePediatrische kinesitherapie is kinesitherapie voor baby's, peuters, kleuters, lagere school kinderen en adolescenten met volgende moeilijkheden: